Araştırma ve Geliştirme Politikası

 
Tarsus Üniversitesi, toplumsal gelişimi destekleyen, etik değerler çerçevesinde tüm paydaşların katılımıyla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedefleyen, araştırmayı eğitimin temeline alan, Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde niteliği ve niceliği geliştiren, temel ve uygulamalı alanlarda bağımsız ve yenilikçi araştırmalar yapan bir anlayışa sahiptir. Tarsus Üniversitesi, bölgenin ve ulusun gereksinimlerini dikkate alarak yenilikçi, kendini geliştiren ve fonların etkin kullanımını sağlayan bütüncül bir yapı benimser. Tarsus Üniversitesi Araştırma Geliştirme Politikası;
  • Evrensel etik ilkelerini gözeten ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hedefleyen projeleri destekler.
  • Farklı disiplinlerdeki öğrencileri ve araştırmacıları nitelikli araştırma yapabilir yetkinlikte geliştirir.
  • Üniversite-iş dünyası-kamu iş birliğini ve girişimcilik kültürü, yenilikçilik ve özgünlük ilkelerinin geliştirilen bilgi ve teknolojinin üretime dönüşmesini destekler.
  • Ulusal ve uluslararası alanda araştırmalara katılımı teşvik eder, araştırma çıktılarının niteliğinin ve niceliğinin arttırılmasını ve yayılmasını güvence altına alır.
  • Araştırma performansını evrensel ve ölçülebilir standartlarla izler ve gelişimini sürdürülebilir kılar.