Üniversite Politikaları

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirtildiği üzere; yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvencesi sistemi; kurumun gelecek planlarını belirlemesini, sahip olunan kaynakların ve yetkinliklerin bu hedefler doğrultusunda yönetilmesini, tüm süreçlerin kurumsal değerlerle uyumlu olarak yönetilmesini, ölçme ve izleme yoluyla sürekli öğrenme ve iyileştirmenin benimsenmesini kapsamaktadır. İç kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması kapsamında Tarsus Üniversitesi temel fonksiyonları ile ilgili politikalarını oluşturarak kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Politika belgeleri, ilgili fonksiyonun Tarsus Üniversitesi için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen metinlerdir. Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmuş olan bu politika belgeleri kurumsal yönetimde, detaylı planlamanın geliştirilmesi, strateji ve hedeflerin oluşturulması ve uygulanması amacıyla kılavuz olarak kullanılmaktadır.

Tarsus Üniversitesi'nin tanımlamış olduğu 6 politika şunlardır:

1. Araştırma ve Geliştirme Politikası
2. Eğitim-Öğretim Politikası
3. Kalite Güvencesi Politikası
4. Toplumsal Katkı Politikası
5. Uluslararasılaşma Politikası
6. Yönetim Politikası