Yönerge

Üniversitemiz Senatosunun 21.04.2021 tarihli ve 7 sayılı oturumda alınan 2021/33 sayılı
Tarsus Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi