Yönetim Politikası

Tarsus Üniversitesi, katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, paydaş görüşlerine değer veren, kurumsal aidiyeti önemseyen, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan, yerel ve küresel sorunların çözümünde aktif rol alan, kurumsal performansı izleyen ve sürekli iyileştiren, bilim ve teknoloji gelişiminde öncü bir Üniversite olmayı hedefleyen yönetim politikasını benimser. Tarsus Üniversitesi Yönetim Politikası;
  • Yenilikçi
  • Kalite odaklı
  • Adaletli ve şeffaf
  • Etik değerlere bağlı
  • Liyakat esaslı
  • Mükemmeliyetçi
bir yönetişim modelini uygular ve sürdürülebilirliğini sağlar.