Eğitim-Öğretim Politikası

Tarsus Üniversitesi, öğrenci merkezli eğitimi ve toplumsal gelişimi önemseyen, etik değerler çerçevesinde bilgiyi tüm paydaşların katılımıyla üreten, bilimsel çalışma ve araştırmalarla ürettiklerini toplum yararına sunan, bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı önceliği kabul eden, uluslararasılaşma anlayışı çerçevesinde katkı sağlamayı amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Tarsus Üniversitesi, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alan ve tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren, onları öğretim sürecine katan ve sorunların çözümü üzerinde düşündüren, bütünleyici bir eğitim felsefesini benimser.
Tarsus Üniversitesi;
  • Bütünleyici bir eğitim felsefesi ile eğitim sürecini, yenilikçiliği karşılıklı etkileşimi, aktif öğrenmeyi ve katılımı arttıracak şekilde düzenler.
  • Çağın gerekliliklerine ve toplum ihtiyaçlarına göre eğitimin uluslararası standartlar doğrultusunda öğrenci merkezli eğitim anlayışını sürekli geliştirir.
  • Öğrenme kaynaklarının yeterli ve erişilebilir olduğu bir sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde eğitim altyapısını geliştirerek uzaktan eğitim ve dijital dönüşüm gibi alanların gelişimini sağlar.
  • İş dünyasının ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda aranan yetkinlikte mezunlar yetiştirir ve mezunlarını etkin sistemlerle izler.
  • Eğitim öğretim programlarında, akreditasyonu ve uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi benimser.