Toplumsal Katkı Politikası

Tarsus Üniversitesi, tüm paydaşların katılımıyla etkin ve verimli bir eğitim-öğretimle nitelikli mezunlar vererek toplumsal gelişmeyi destekleyen, araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda ürettikleri değerlerle bölgesel ve ulusal kalkınmayı önceliği kabul eden, yetkin personeliyle bünyesinde var olan ve gerektiğinde yeni kuracağı araştırma merkezleriyle bölgesindeki sanayinin ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Akademik çalışmalar ile insanlığın gelişmesine katkı sağlayarak, çevre sorunlarını önemser ve bu sorunlara çözüm getirir. Bölgesel, ulusal ve küresel değerlerdeki değişimi dikkate alarak gerçekleştirdiği faaliyetlerini sürekli geliştirir.
Bu doğrultuda Tarsus Üniversitesi’nin Toplumsal Katkı politikası;
  • Bilim, kültür, sanat, spor ve topluma hizmet projeleriyle toplum refahına katkı sağlayan,
  • Bölgesel ve ulusal önceliklere uygun şekilde yapılan iş birlikleriyle, araştırma ve projeler üreten,
  • Eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme süreçlerinde üretilen evrensel bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde topluma sunan,
  • İnsan odaklı bir anlayışla hareket edip mutlu bir topluma ulaşmaya çalışan,
  • Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunan,
bir sistem oluşturmak, izlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.