Laboratuvar Akreditasyonu

Üniversitemizde akredite olmuş laboratuvar henüz mevcut değildir.