Kalite Koordinatörlüğünün Destek Olduğu Tamamlanan Projeler

  • Akademik ve İdari Birimlerin Web Sitelerinin Standardizasyonu (Mart 2021)
  • Üniversite Danışma Kurulları Yönergesi (Şubat 2021)
  • Fiziki mekanların standardizasyonu (Devam ediyor.)
  • Binalarda yönlendirme, koruma, güvenlik, kat planı vb. gibi levhaların iş sağlığı ve güvenliği, deprem vb. ilgili mevzuatlara göre standardizasyonu (Devam ediyor.)
  • Dosyalama sistemleri standardizasyonu (Devam ediyor.)
  • Resmi yazışma mevzuatı çerçevesinde kullanılan desimal dosya sistemi düzeninin standartlaştırılması (dosya sırtlıkları, dolap içi ve dışı düzenlemelerin gerçekleştirilmesi) (Devam ediyor.)
  • Arşiv ve depo hizmetlerinin ilgili mevzuat gereği standartlaştırılarak tüm birimlerde uygulama birliğinin sağlanması (Devam ediyor.)
  • Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi Uygulamaları (Devam ediyor.)