Kalite Koordinatörlüğü Bünyesinde Tamamlanan Projeler

Üniversite Politikaları Revizyonu ( Nisan 2021)
Tarsus Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (Mayıs 2021)
Üniversite Birimlerinin Organizasyon Şemalarının, Görev Tanımlarının ve İş Akışlarının Hazırlanması (Temmuz 2021)
Akademik Personel Memnunuiyet Anketi (Ocak 2022)
İdari Personel Memnunuiyet Anketi (Ocak 2022)
Öğrenci Memnunuiyet Anketi (Ocak 2022)
Dış Paydaş Memnunuiyet Anketi (Ocak 2022)
Anahtar Perfoırmans Göstergelerinin Belirlenmesi (Mayıs 2022)