Çalışma Grupları

TARSUS ÜNİVERSİTESİ KALİTE ALT KOMİSYONLARI
1- Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu
Prof. Dr. Ali DERAN Rektör Yardımcısı/Başkan Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Veysel ALCAN Teknoloji Fakültesi
Doç Dr. Muharrem KUNDURACI Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN Uygulamalı ve Teknoloji ve işletmecilik Yüksekokulu
Öğr. Gör. Kuddis BÜYÜKAKILLI Meslek Yüksekokulu
Öğr. Gör. Ertul DERE Öğrenci işleri Daire Başkanı V.
 
2-  Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu
Prof. Dr. Ali DERAN Rektör Yardımcısı/Başkan Vekili
Prof. Dr. Berdan ÖZKURT Teknoloji Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TÜRKOĞLU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Fatih KAPLAN Uygulamalı ve Teknoloji ve Gşletmecilik Yüksekokulu
Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU BAP Koordinatörü
 
3- Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu
Prof. Dr. Ali DERAN Rektör Yardımcısı/Başkan Vekili
Prof. Dr. Mehmet İNCE Genel Sekreter V.
Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKCİ  Teknoloji Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU Meslek Yüksekokulu
Fatih HAKLI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.