YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında Uzaktan Ziyaret tamamlandı.

30 Eylül 2021 Perşembe

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 Kurumsal Dış Değerlendirme Programına (KDDP) dahil edilen Üniversitemizde, hibrit olarak (uzaktan ve yüz yüze) gerçekleştirilmesi planlanmış olan Dış Değerlendirme Sürecinin Uzaktan Ziyaret kısmı 27-28 Eylül 2021'de gerçekleştirilen uzaktan bağlantılı toplantılarla tamamlandı.
 
27 Eylül 2021 saat 9.00’da gerçekleştirilen ilk oturumda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan AYDIN ile Değerlendirme Takımı Üyeleri bir araya geldi. Üniversitemizin Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetsel süreçlerle ilgili konuların ve Kurumsal İç Değerlendirme Raporunda tam olarak açıklanamayan veya tereddüde düşülen hususların görüşüldüğü toplantı sonrasında 9.30’da Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali DERAN ile aynı konularda görüşme sağlandı.

Üniversitemiz Üst Yönetimi ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası saat 10.15’te Kalite Komisyonu ile Kalite Güvence Sistemi, Kurumun stratejik hedefleri ve bu hedeflerin bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri içindeki yeri ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütlerine ilişkin çalışmalar ve tüm birimler için ortak diğer unsurlar görüşüldü. Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Egemen TANER tarafından gerçekleştirilen sunum sonrası, Değerlendirme Takımın soruları yanıtlanarak oturum sonlandırıldı. Kalite Komisyonu toplantısı sonrasında Değerlendirme Takımı ile Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yaklaşık bir saat süren toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmeler akabinde Değerlendirme Takımı, Üniversitemizin Akademik Birimleri, İdari Birimleri ve Dış Paydaşları ile 45 dakikalık oturumlarla çevrim içi görüşmeler sağlayarak Uzaktan Değerlendirme sürecini 28 Eylül 2021, 16.30 itibariyle tamamlamış oldu.


Bu bağlamda, Üniversitemizin daha kaliteli yarınlara ulaşmasında Dış Değerlendirme Toplantılarında Tüm Birimlerimizin göstermiş oldukları çabaları ve destekleri; Dış Paydaşlarımızın sunmuş oldukları katkılar ve iş birlikleri için Kalite Koordinatörlüğü olarak teşekkür ediyoruz.