YÖKAK 2019 yılı “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi”

12 Mayıs 2019 Pazar

YÖKAK 2019 yılı “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi” yükseköğretim kurumlarından seçilen 300 değerlendiricinin katılımıyla gerçekleşti

2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında değerlendirici olmak üzere başvuran ve Kurul tarafından görevlendirilen 300 rektör, rektör yardımcısı, akademisyen, idari personel ve öğrencilere 2-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi verildi.
YÖKAK, üniversiteleri Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerinden oluşan 5 ana başlık ve her bir başlık altında yer alan ölçütler çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu kapsamda üniversitelere kurumsal dış değerlendirmelerini gerçekleştirmek üzere 5 yılda en az bir kere 5-8 kişilik değerlendirici ekibi göndermektedir. Bu ekibi oluşturan kişiler öncelikle değerlendirici aday havuzuna alınmakta ve değerlendiricilere “Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi” verilmektedir.
2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında gerçekleştirilen "Değerlendirici Eğitimi" YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. ELMAS konuşmasında: 
“Kurumsal Dış Değerlendirme Programı yükseköğretim kurumlarının güçlü yönlerini, başarı hikâyelerini ve iyileşmeye açık yönlerini raporlayabileceği ve sürekli iyileşme aracı olarak kullanabileceği bir imkân sağlamaktadır. Üniversitelerimizin Kurumsal İç Değerlendirme Raporları değerlendirme sürecinin en önemli noktasıdır. Bu aşamada kurumlardan beklentimiz planlama ve uygulama adımlarından çok; kurumun vizyon ve misyonları başta olmak üzere eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemlerindeki hedef ve stratejilerinin nasıl kontrol edildiği, bu hedef ve stratejilerin hangi performans göstergeleriyle izlendiği ve buna ilişkin hangi önlemlerin alındığını belgeler ve kanıtlarla bize sunmalarıdır. Bunun için hazırladığımız web tabanlı raporlama ve izleme sistemi ile üniversitelerimize çevik, hızlı ve kullanımı kolay bir dijital ortam sağladık.   Ayrıca süreç boyunca gerekli destek Kurulumuz tarafından verilmektedir. Web tabanlı raporlama ve izleme sistemi dünyaya örnek olacak bir sistemdir." dedi.
Yükseköğretim kurumlarının mezunlarının becerilerini artırması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. ELMAS "Bu kapsamda klasik anlayışlı üniversite yerine, mezunlarını yeni dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle donatan üniversitelere ihtiyaç var. Üniversitelerimiz; global ve dünyanın her yerinde ayakları üstünde durabilecek mezunlar yetiştirmeleri, Ar-Ge sayılarını nitelikli bir şekilde arttırmaları ve bilişim destekli yönetim sistemleri oluşturmaları için teşvik ediliyor." diyerek sözlerine devam etti.
"Dünyadaki değişimi tetikleyen faktörler yükseköğretimi de değiştirmiştir. Yükseköğretim kurumlarının dünyaya ayak uydurabilen yapılar haline gelmesi, dijitalleşmesi, yenileşmesi ve buna göre sistem kurması gerekiyor. Bu değişimlerin gerçekleşmesindeki en önemli faktör insandır. Dolayısıyla bugün dünyayı kimler iyi algılar, iyi okur ve kendini buna göre dönüştürürse dünyayla daha kolay bütünleşir. Bu değişimin gerçekleşmesinin iki anahtarı var; birincisi mezunlara dijital yetkinlik, karmaşık problem çözme, iletişim yetkinliği, analitik/kritik düşünme ve değerler gibi yetkinlikler kazandırmak, ikincisi ise kurumların bilişim destekli çevik liderlik ile yönetilmesi. Değişimin mantığında açıklık, yalınlık, sistem kurabilme ve sonuç odaklılık vardır. Ancak bu mantığı kurabilirseniz değişime ayak uydurabilirsiniz." dedi.
Son olarak kalitenin üniversitelerin sorumluluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Muzaffer ELMAS; "Bir kurumun kalitesini sağlama sorumluluğu öncelikle kurumun kendisine aittir. Kurumsal değerlendirme bir kurumun kendi kalitesini güvence altına alma kapasitesini değerlendirir ve böyle bir kanıt üretmesini bekler. Bu nedenle sistem kurmak değerlendirmeden daha önemlidir. Üniversitelerin kalite süreçlerini yönetebilmeleri için önce sistem kurmaları gerekmektedir." diyerek konuşmasına son verdi.
YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM değerlendirici eğitiminin önemine değinerek eğitimin içeriği hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. YILDIRIM: "Değerlendiricilerin yetkinliği, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı'nın başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, her yıl periyodik olarak düzenlenen Dış Değerlendirici Eğitiminin içeriği; bu yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu'ndan (KİDR) yola çıkarak Kurumsal Geri Bildirim Raporu'nun (KGBR) hazırlanması ve söz konusu raporun Değerlendirici Sistemi’ne girilmesinden oluşmaktadır. Bu temanın seçiminde; değerlendirme sürecinin güvenilirliğinin artırılması, takım içi uzlaşmanın güçlendirilmesi, raporlar arası tutarlılık düzeyinin artırılması, kanıta dayalı değerlendirme sisteminin benimsenmesi, kuruma özgü rapor yazımının geliştirilmesi gibi hususlar etkili olmuştur. Bu bileşenler doğrultusunda, Kurumsal Geri Bildirim Raporlarının Kalite Güvence Sistemi’ne daha etkin katkı sağlaması hedeflenmektedir." dedi.
Değerlendiricilerin katıldığı iki tam gün süren eğitimde, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM, YÖKAK Kurul Üyeleri Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN, Prof. Dr. Sina ERCAN, Prof. Dr. İlker Murat AR, Kurul Danışmanları Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Dr. Öğr. Üyesi Tuba CANVAR KAHVECİ, Akademik Uzman Doç. Dr. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN ve Uzman Ayhan KOÇER moderatörlüğünde yüz yüze verilen eğitimlerde grup çalışmalarına ve örnek olay incelemelerine yer verildi. Eğitimler ayrıca YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonunun hazırladığı eğitim materyalleri ve E-Öğrenme Platformu ile desteklenerek aktif öğrenme ortamı oluşturuldu.
Eğitime, üniversitemizi temsilen Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu katıldı. Ocakoğlu, dönüşte Kalite Koordinatörlüğü üyelerine bilgi vererek deneyimlerini paylaştı ve çok yararlı bir çalışma olduğunu belirterek eğitim dokümanlarını paylaştı.