Kalite Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

13 Mart 2019 Çarşamba

Üniversitemiz Kalite Kurulu, Rektör Prof. Dr. Orhan AYDIN’ın başkanlığında ilk toplantısını 12 Mart 2019 Salı günü saat 14.00’da Üniversite Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Orhan AYDIN açılış konuşmasında, üniversite hakkında genel bilgilendirmelerde bulunarak kalite çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Üniversite internet sayfasında kalite ile ilgili tüm detayların kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini, YÖKAK tarafından yapılacak dış değerlendirme sonuçları için kalite ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kayıt altına alınmasını ifade etti. Rektör Prof. Dr. Orhan AYDIN’ın konuşmalarının ardından, Kalite Koordinatörümüz Prof.Dr. Kasım OCAKOĞLU kurul üyelerine üniversitede de kalite çalışmalarını bir sunum ile aktarırken Üniversitenin 2018 yılı İç Değerlendirme Raporu ile ilgili bilgiler verdi.