Kalite Alt Komisyonları Toplantısı Gerçekleştirildi.

10 Aralık 2019 Salı

Üniversite, Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu, Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali DERAN Başkanlığında 09.12.2019 Pazartesi günü saat 16.00'da Senato Odasında Toplandı. 
 
Toplantıya Başkanlık eden Prof. Dr. Ali DERAN Üniversite 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kabul edildiğini ve önümüzdeki günlerde yayımlanacağını belirtti.
 
Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU sunumda; Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonlarının çalışma alanları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU Üniversitede Kalite Yönetim çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde Birimlerin 2019 yılı Kalite İç Değerlendirme raporlarının sisteme yükleneceğini belirtti. Stratejik plana uygun olarak 2019-2020 yılını kapsayan eğitim – öğretim döneminde yapılması planlanan süreçlerin Alt Komisyonlarda belirlenerek hayata geçirilmesi konusuna değindi. Üniversitenin gelişiminde PUKO döngüsün önemine vurgu yaparak, Üniversite Alt Komisyonları toplantısına geçildi. 
 
Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu gündeminde yer alan; 
KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen eğitim faaliyetlerinin planlanması, KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve Ar-Ge politikasının belirlenmesi konularında:
Stratejik Plan doğrultusunda yapılması planlanan geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak Anket çalışmalarının Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu ile işbirliği halinde hazırlanarak uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu gündeminde yer alan
KİDR gereği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yapılması önerilen eğitim faaliyetlerinin planlanması, KİDR gereği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi uygulanması için gereken yöntemin belirlenmesi sonuçlarının değerlendirilmesi için gereken yöntemin belirlenmesi ve sonuçlarına göre yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması ve İnsan kaynakları, yönetim, uluslararasılaşma, bilgi yönetimi, kalite, hesap verebilirlik ve şeffaflık politikalarının belirlenmesi konularında:
Stratejik Plan doğrultusunda yapılması planlanan geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak Anket çalışmalarının Akademik ve İdari personeli de kapsayacak şekilde Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu ile işbirliği halinde hazırlanarak uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu gündeminde yer alan
KİDR gereği eğitim-öğretim ile ilgili olarak yapılması gereken 2020 yılı eğitim faaliyetlerinin planlanması, KİDR gereği eğitim-öğretim ile ilgili olarak yapılması gereken anketlerin belirlenmesi, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi, iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması, Eğitim-öğretim politikasının belirlenmesi ve Öğrenci merkezli eğitim faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması (öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar; Eğiticilerin eğitimi program içeriğinde öğrenci merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımına ilişkin uygulamalar), Öğrenme ve Öğretme (Uygulama Araştırma) Merkezi kurulması konularında:
Stratejik Plan doğrultusunda yapılması planlanan Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yönelik olarak Anket çalışmalarının Öğrenci, Akademik ve İdari personeli de kapsayacak şekilde hazırlanarak önümüzdeki günlerde de değerlendirmesinin yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Ali DERAN, KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinin başlatılması ve oluşturulan anketlerle sorularının tekrar değerlendirilmesi için Eğitim Öğretim Alt Komisyonun önümüzdeki günlerde tekrar toplanmasına hususunda çalışmaların yapılmasını belirtti.
Eğitim Öğretim Alt Komisyonun Aralık 2019 ayının 3. Haftasında toplanması kararlaştırıldı.