26.02.2021 Tarihli Kalite Kurulu Toplantısı

02 Mart 2021 Salı

Üniversite, Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu, Yönetim Sistemi Kalite Alt Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme Kalite Alt Komisyonu İdari Personel Daire Başkanları ve Ofis sorumluları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali DERAN Başkanlığında 26.02.2021 Cuma günü saat 11.00'da Konferans Salonunda Toplandı. 

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor KADIOĞLU ve Doç.Dr. Serkan ŞAHİN sunumlarında;
Oluşturdukları KİDR Raporu ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Prof. Dr. Ali DERAN Üniversitede Kalite Yönetim çalışmalarının sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde birimlerin 2020 yılı Kalite İç Değerlendirme raporlarının sisteme yükleneceğini belirtti. Stratejik plana uygun olarak 2020-2021 yılını kapsayan eğitim – öğretim döneminde yapılması planlanan süreçlerin Alt Komisyonlarda belirlenerek hayata geçirilmesi konusuna değindi. Üniversitenin gelişiminde KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen eğitim faaliyetlerinin planlanması, KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve Ar-Ge politikasının belirlenmesi ve Stratejik Plan doğrultusunda yapılması planlanan geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak Anket çalışmalarının Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu ile işbirliği halinde hazırlanarak uygulanması konusunda görüş bildirildi.

KİDR gereği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yapılması önerilen eğitim faaliyetlerinin planlanması, KİDR gereği Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi uygulanması için gereken yöntemin belirlenmesi sonuçlarının değerlendirilmesi için gereken yöntemin belirlenmesi ve sonuçlarına göre yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması ve İnsan kaynakları, yönetim, uluslararasılaşma, bilgi yönetimi, kalite, hesap verebilirlik ve şeffaflık politikalarının belirlenmesi ve  uygulanması konusunda görüş bildirildi.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Ali DERAN, KİDR gereği araştırma ve geliştirme ile ilgili olarak yapılması önerilen anketlerin belirlenmesi, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinin başlatılması ve oluşturulan anketlerle sorularının tekrar değerlendirilmesi için  önümüzdeki günlerde tekrar toplanmasına hususunda çalışmaların yapılmasını belirtti.