Kalite Güvencesi Politikası

Bu politika, Tarsus Üniversitesi’nin akademik ve idari birimlerinde kalite güvencesi sisteminin kurgulanması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, yönetim tarafından belirlenen ve üniversite personelince benimsenen temel unsurları açıklar. Gelişim odaklı olarak sunduğu hizmetlerin kalitesini sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda mükemmelin izinde bir üniversite olmayı hedefleyen Tarsus Üniversitesi;
  • Tüm faaliyetlerini hesap verebilirlik, performans odaklılık, uzmanlaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde “planla, uygula, kontrol et ve önlem al” yaklaşımı ile kalite odaklı yürütür.
  • Kalite kültürünün önemli bir unsuru olan paydaş görüşlerini ve önerilerini dikkate alır, değerlendirir ve uygulamalarına yansıtır.
  • Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini sistematik olarak gerçekleştirir, sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır ve gerekli iyileştirmeleri uygular.
  • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi hedefler.
  • Eğitim-öğretim süreçlerinde yeni yaklaşımları gözeterek öğrenci merkezli anlayışı benimser, tüm programlarında akredite olmayı teşvik eder ve akreditasyon, iç ve dış değerlendirme çalışmalarının gerektirdiği konularda kaynak sağlar.