Uluslararasılaşma Politikası

Tarsus Üniversitesi, ulusal ve uluslararası tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde eğitim, araştırma, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştiren ve geliştiren, eğitim faaliyetleri başta olmak üzere tüm faaliyetlerinde uluslararası standartları benimseyen bir anlayışa sahiptir. Bu bağlamda hem faaliyet alanlarında tanınan bir kurum olmayı, hem de ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliği yüksek mezunlar vermeyi hedefler. Yabancı uyruklu öğrenci ve öğretim elemanı sayısını arttırmak için uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapar, yeni uluslararası anlaşmalarla bu düşüncesini destekler, öğrencisinin ve personelinin uluslararası değişim programlarına katılımını ve uluslararası projeler geliştirmesini destekler.
Bu doğrultuda Tarsus Üniversitesi’nin Uluslararasılaşma politikası;
  • Uluslararası platformlarda başarı, imkân ve potansiyeli bakımından üniversitenin tanınırlığını ve saygınlığını arttıran,
  • Uluslararası iş birliği, üyelik, ortak program, bilimsel etkinlik, proje ve yayın sayısının artması için çalışan, öğrencilerini, idari ve akademik çalışanlarını uluslararası uyuma, değişime ve iş birliğine yönlendiren
bir sistem oluşturmak, izlemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.