2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Bilgilendirme Toplantısı

02 Şubat 2023 Perşembe

Tarsus Üniversitesi 2022 Yılı Kurumsal İç Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması amacıyla 27 Ocak 2023 tarihli 2023/01 no.lu Üniversitemiz Kalite Komisyonu Toplantısında alınan 1 no.lu kararı gereğince Birim İç Değerlendirme Raporlarının yazımında Üniversitemiz Performans Bilgi Sisteminin tanıtılması ve Üniversitemiz KİDR'sinin hazırlanması amacıyla 1-2 Şubat 2023 tarihlerinde Rektörlük Konferans Salonunda 3 farklı oturum ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali DERAN ile Üniversitemiz Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Egemen TANER tarafından yönetilen toplantıya Tarsus Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri, Akademik ve İdari Birimlerinin Birim Kalite Komisyonu (BKK) Üyeleri ile Kalite Geliştirme Ekibi Üyeleri katılım sağlamıştır. Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 3.1) hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilen toplantılarda, sunum sonrası Performans Bilgi Sistemi üzerinde örnek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların sorularının yanıtlanması ile toplantılar sona ermiştir.