Kalite Koordinatörlüğü

Tarsus Üniveraitesi Kalite Koordinatörlüğü
Görevi Unvanı Adı Soyadı Birimi
Koordinatör Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU Teknoloji Fakültesi
Üye Doç. Dr. Zehra YILDIZ Teknoloji Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ercan KÖSE Teknoloji Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TÜRKOĞLU Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Üye Doç.Dr. Muharrem KUNDURACI Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi M. Sami SÜYGÜN Uygulamalı Teknoloji ve İşletme Y.O.
Üye Öğr. Gör. Kuddis BÜYÜKAKILLI Meslek Yüksekokulu
Üye Öğr. Gör. Cenap ÖZGÜN Meslek Yüksekokulu
Üye Dai. Bşk. V. Sadullah NASANLI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üye Fakülte Sekreteri Ömer Faruk ERCAN Teknoloji Fakültesi
Üye Yüksekokul Sekreteri Dinçer ŞEN İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Üye Mühendis Halil ÖNÜN Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Üye Bilgisayar İşletmeni Ahmet Turan YILDIZ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı